Одинична матриця

Задача Matrix01

Дано натуральне число N. Необхідно отримати одиничну матрицю порядка N. Одиничною матрицею порядка N називають матрицю з N рядків та N стовпчиків. Якщо номер рядка елемента матриці дорівнює номеру стовпчика, цей елемент дорівнює одиниці, в іншому випадку - нулю.

Технічні умови: Програма зчитує з клавіатури натуральне число N (1≤N≤200).  Програма має вивести на екран шукану одиничну матрицю. Елементи матриці розділяються пропуском.

Приклад

Введення
3

Виведення
1 0 0
0 1 0
0 0 1

 

Перевірте свій контрольний приклад

Введення
 

Виведення

© LIKT 1998-2018