Множення матриці на число

Задача Matrix02

Дано матрицю Аmn та ціле число s. Необхідно помножити матрицю А на s.

Технічні умови: Програма зчитує з клавіатури натуральні числа з першого рядка кількість рядків матриці m, з другого - кількість стовпчиків n (1≤m,n≤400)  з третього - ціле число s (-1000≤s≤1000) - множник. Далі програма зчитує з m наступних рядків по n розділених пропуском чисел - елементи матриці (цілі числа, що не перевищують 1000 за абсолютною величиною). Програма має вивести на екран шукану матрицю. Елементи матриці розділяються пропуском.

Приклад

Введення
3
4
3
1 2 -1 3
2 3 8 -6
0 6 4 5
Виведення
3 6 -3 9
6 9 24 -18
0 18 12 15

Перевірте свій контрольний приклад

Введіть кількість рядків матриці m

Введіть кількість стовпчиків матриці n

Введіть множник s

Введіть матрицю A

Результат множення

© LIKT 1998-2018