Задача Glassroom.

На уроці фізичного практикуму Василю необхідно побудувати конструкцію у вигляді прямокутника, де всі стінки є дзеркалами. У всіх чотирьох кутках конструкції знаходяться маленькі отвори, через які може проходити світло. Потрібно побудувати прямокутник такого розміру, щоб коли в його лівий нижній куток посвітити лазером під кутом 45 градусів, промінь лазера вийшов з правого нижнього кутка конструкції (дивись рисунок).

Задача Glassroom

Василю дано N комплектів дзеркальних стінок. Кожен з них складається з двох дзеркал однакової довжини. Для побудови прямокутника необхідно використовувати рівно два комплекти. Яку максимальну кількість прямокутників можна побудувати з заданих комплектів одночасно, щоб виконувалися умови лабораторної.

Технічні умови

Програма Glassroom вводить зі стандартного пристрою введення (клавіатури) парне число N (2≤ N ≤107), після чого зчитує N натуральних чисел xi (1≤ xi ≤109) – довжини дзеркал відповідного комплекту. Усі числа розділені пропусками.

Програма виводить на стандартний пристрій виведення (екран) єдине ціле число – максимальну кількість прямокутників, що задовольняють умовам задачі.

Приклад

Введення

Виведення

6 2 2 3 4 6 10

2

© LIKT 1998-2018