Задача Strip На довгій смужці записується велике число, після чого смужка розрізається на кілька частин таким чином, що на кожній частині буде одна або кілька цифр.  Відомо, що до розрізання на смужці було записано максимальне число. Напишіть програму, яка відновить це число. 

Технічні умови
Програма Strip читає з пристрою стандартного введення N (1≤N100) – кількість частин, на які була розрізана смужка. Кожен з наступних N рядків містить частину стрічки - одне число від 1 до 100 цифр. Гарантується, що хоча б на одній із частин перша цифра відмінна від нуля.  Програма виводить на екран одне число – максимальне число до розрізання.

Приклад
Введення
3
4
01

2
Виведення
4201


Задача Paint    В одній із вінницьких шкіл завершується  капітальний ремонт. Роботи всередині будівлі вже завершені, залишилося лише привести до ладу фасад.   Основним чинником  при виборі візерунку  на фасаді  був економічний - грошей, як завжди, не вистачало.  Обраний візерунок мав бути створений таким чином: спочатку вся стіна ділиться на вертикальні смуги однакової (одиничної) ширини, далі ці смуги нумеруються зліва направо, починаючи з одиниці. Далі починається безпосереднє нанесення візерунку. Смуги, номери яких діляться на 2k (k>0), фарбуються  знизу стовпчиком  висотою  k одиниць довжини, зрозуміло, що  утворюється зафарбований стовпець висотою k. Для кожного стовпця обирається максимальне k.

Зробивши певні розрахунки, директор  хоче обрати такий фрагмент цього "візерунка", аби кількість витраченої фарби була  мінімальна, вважаючи, що  на одиничний квадрат  йде одна банка фарби. Оскільки директор школи не програміст, ви маєте допомогти  йому в цьому. Для обраного фрагменту орнаменту, що задається двома числами – номерами початку l та кінця r, визначте точну кількість витраченої фарби.

Технічні умови. Програма  Paint  читає з клавіатури  два числа l і r (1l,r1018). Програма виводить на екран одне число – сумарну кількість витраченої фарби на фрагменті візерунка між l-им та r-им стовпчиками включно.

Приклад
Введення: 1 5
Виведення:
3

Задача Mytv  Купив я телевізор,  має він  99 каналів, які нумеруються з 1 до 99.  Пульт має 10 кнопок, від 0 до 9 включно. Як і на кожному телевізорі можливо набрати як однозначний, так і двозначний номер каналу. Спочатку ввімкнута функція вибору однозначних каналів (якщо я натискаю на кнопку від 1 до 9, то дивлюся  канал, який має номер нажатої кнопки).  Для того, щоб перейти на двозначний режим,  мені потрібно натиснути кнопку "double"  і набрати номер, який потрібен. Також на пульті є дві цікаві кнопки Up і Down. При  натисканні кнопки  Up ввімкнеться наступний по номеру канал, якщо номер каналу 99, то після натискання даної кнопки я дивлюся канал 1. Для кнопки “Down”  номер зменшується на 1, якщо ж номер каналу 1, то я потраплю на канал 99.  Зараз телевізор ввімкнений на каналі a, а я хочу дивитися  канал b. Яку мінімальну кількість кнопок я повинен натиснути?
Технічні умови.  Програма MyТV читає з пристрою стандартного введення  два цілі числа a та b (1
a,b 99). Програма виводить на екран  мінімальну кількість натискань кнопок на пульті для  переходу  від каналу a до каналу b.
 

Приклади

Введення      Виведення
1   10                   2
9   77                   3

Коментар :
1:Ми можемо перейти за один натиск на канал з номером 9. Потім натиснути кнопку “Up” і перейти з 9 на 10 канал.
2:Натиснемо кнопку "double", далі  наберемо номер 77 за 2 натискання. Отже 1 + 2 = 3.


Задача Spell  У тарабарській мові всі слова – паліндроми, що складаються з маленьких латинських літер. Одна літера – також слово. Наприклад, k, pop, assaтарабарські слова, а sata, math, spellні. Заклинання – це послідовність тарабарських слів, не розділених жодним символом. Але допомагає воно не всім, а тільки тим, хто підрахує мінімальну кількість слів у ньому. Допоможіть жителям тарабарської держави опанувати заклинанням.
Технічні умови
  Програма
Spell читає з клавіатури текстовий рядок довжиною від 1 до 255 символів і виводить на екран шукану кількість тарабарських слів.
Приклади

Введення                 Виведення
spell                           4
Введення                 Виведення
abacaba                    1
Введення                 Виведення
abracadabra             9


 Задача Gnusmas Фірма Gnusmas вже багато років не може налагодити виробництво сучасних моніторівщоразу деякі пікселі не працюють (тобто "биті"). Нагадаємо, що в сучасному моніторі зображення складається з m пікселів по горизонталі та n по вертикалі – всього m*n пікселів. Але ж розміри монітора визначаються довжиною діагоналі. І ось у найновішій моделі Gnusmas-2013 ВСІ пікселі, що перетинають одну з діагоналей монітора, виявились битими, а решта – працюючими. Вирішили в параметрах моделі вказувати не розміри, не довжину діагоналі, а кількість працюючих пікселів. Сказано – зроблено. Та підрахувати цю кількість ніхто на фірмі не зумів. А Ви зможете?
Технічні умови
Програма
Gnusmas читає з клавіатури два числа - кількість пікселів по горизонталі та вертикалі m,n (1m,n10000000) і виводить на екран шукану величину.

 Приклади

Введення                 Виведення
6 8                              36
Введення                 Виведення
7 7                              42
Введення                 Виведення
3 5                              8

 Зверніть увагу, що якщо діагональ проходить лише через вершину пікселя, такий піксель вважається працюючим!


Завдання підготували В.Мельник, Г.Непомнящий, Ю.Пасіхов

 

© LIKT 1998-2018