Завдання 1 туру NetOI-2013

Розв'язки приймаються до 0 годин 16 листопада 2013 р. Здати розв'язок задачі можна лише 1 раз.  Працює  on-line перевірка розв'язків на авторських тестах. Кількість перевірок необмежена.


Увага!!!!  Не плутайте on-line перевірку розв'язків та надсилання

ОСТАТОЧНОГО розв'язку на офіційну перевірку!!!

 Задача Total. У нашому місті відкрився тоталізатор. Гравець отримує парну кількість карток. Картка може бути виграшною або програшною. На кожній картці зазначено її вартість. Гравець сам визначає, які картки виграшні, але за правилами виграшних карток повинно бути стільки ж, скільки програшних. Яку максимальну суму можна виграти?

  Технічні умови. Програма Total читає з клавіатури через пропуск кількість карток n (2<=n<=1000) і далі через пропуск n невід'ємних цілих чисел, не більших 1000000. Програма виводить на екран шукану максимальну суму.

Приклад

Введення

 Виведення

6 9 2 7 3 0 3

 

14

 

Задача Msum. Дано набір карток, на кожній записано деяке ціле число. Два гравці по черзі беруть карточки підряд, від першої до останньої зліва направо. Перший гравець, витягнувши карточку, множить число на ній на 2 і записує собі на листочок. Другий гравець, взявши наступну карточку, множить число на ній на 3, і теж записує собі на листочок. Потім перший знову бере карточку, число множить на 4, і теж записує на листочок, далі другий знову бере карточку,  число множить на 5 і записує собі. І так поки карточки не закінчилися.

Перемагає той, у кого сума записаних чисел буде більша.

Технічні умови. Програма Msum читає з пристрою стандартного введення (клавіатури) число  N (1 ≤ N ≤ 100) – кількість карточок , а далі у тому ж рядку – N  цілих чисел (a1, a2, a3, … , aN), що записані на карточках. Кожне з них по модулю на перевищує 1000000.

Програма виводить на пристрій стандартного виведення (екран) число 1, якщо переміг 1-й гравець, і через пропуск – набрану ним суму, або число 2, якщо переміг другий і теж через пропуск набрану суму. Якщо переможця виявити неможливо, програма виводить число -1 та суму будь-якого з гравців

Приклад

Введення

Виведення

Пояснення

4 1 2 3 4

2 26

Перший гравець 1*2 + 3*4 = 14

Другий гравець 2*3 + 4*5 = 26

Переміг 2-й  гравець.

3 1 1 1

1 6

Перший гравець 1*2 + 1*4 = 6

Другий гравець 1*3 = 3

Переміг 1-й  гравець..

2 3 2

-1 6

Перший гравець 3*2 = 6

Другий гравець 2*3 = 6

Переможця не виявлено


Задача Mcode Маємо К квадратних плиток. Із них потрібно викласти прямокутник висотою H та шириною W плиток. Варіантів, як ви розумієте, чимало. Але кожен прямокутник має свій  код.  Цей код вираховується як сума двох величин:

Квадратоподібність=| H-W | 

Економічність=К-H*W

Потрібно знайти мінімально можливий код прямокутника.

Технічні умови. Програма  Mcode читає з пристрою стандартного введення (клавіатури) єдине число К (1 ≤ K ≤ 106 ). Програма виводить на пристрій стандартного виведення (екран) єдине число – мінімально можливий код прямокутника.

Приклади

Введення

Виведення

Коментар

11

2

Прямокутник 3*3

2

1

Прямокутник 2*1

20

1

Прямокутник 4*5


Задача Cub. Дві команди вийшли у фінал “Кубку Doodle” із спортивного програмування. Фінал відбувався за новими правилами, що їх запропонували організатори. Щосекунди, починаючи від початку змагання, команда, що має більшу кількість зданих задач, отримує по одному балу. Якщо на поточну секунду команди мають рівну кількість зданих задач, балів не отримує ніхто. Моменти часу, коли команди здавали задачі, звичайно, відомі. Зрозуміло, що на момент початку змагань (0-ва секунда) у жодної із команд зарахованих задач не було. Змагання триває 48 хвилин.

Технічні умови. Програма Cub читає з клавіатури ціле число N (1 ≤ N ≤ 100) – кількість зарахованих спроб обом командам разом. Далі програма читає   N трійок  цілих чисел w, m, s – дії перевіряючої системи  у хронологічному порядку. Якщо w = 1, спробу зараховано першій команді,  якщо w = 2, то другій. Числа m та s означають номер хвилини та секунди (від початку змагання) – коли відбулося відповідне зарахування (0 ≤ m ≤ 47, 0 ≤ s ≤ 59). У кожний  момент часу система може зарахувати лише один розв’язок. Програма виводить на екран два числа: рейтинг першої та другої команди на момент завершення змагання.

Приклади

			Введення
			

Виведення

			1 1 47 30
			
			30 0
			
			2 2 10 0 1 10 1 
			
			0 1
			


Задача Сell. Усім відомі ігри на папері, за допомогою яких ви  «убиваєте» час на уроках… Якось я забрав у учнів листок на якому було намальовано ось що: (як ви розумієте – це тільки шматок)

2

17

16

15

14

13

30

1

18

5

4

3

12

29

0

19

6

1

2

11

28

-1

20

7

8

9

10

27

-2

21

22

23

24

25

26

 

-2

-1

0

1

2

3

Установивши початок декартових координат в клітинці з числом 1, знайдіть координати довільної клітинки  по її значенню. Наприклад, клітинка з числом 2 має координати (1,0), а клітинка с числом 7 – (-1,-1).

Технічні умови. Програма Сell  читає з клавіатури  одне число – номер клітинки (не більше 1000000) и виводить на екран два числа – її координати.

Приклад

Введення  10

Виведення  2 -1

Завдання підготували Г.Непомнящий, Ю.Пасіхов

 

© LIKT 1998-2018