Задача Squares 

Лист металу прямокутної форми розміром a х b см (a, b – цілі додатні числа, що не перевищують 1000) розрізають на однакові квадратні пластини так, щоб сторона квадрата дорівнювала цілому числу сантиметрів та була найбільшою з усіх можливих, крім того, при розрізанні не повинні утворюватись відходи.Знайти кількість квадратних пластин, що утворилися внаслідок розрізання та довжину сторони квадратної пластини. 

Технічні умови: Програма читає з клавіатури числа a та b, записані через пропуск. Програма виводить на екран в один рядок через пропуск два цілих числа:  перше число- кількість квадратних пластин,  друге –  довжина сторони пластини
 Приклади: 
 Введення:  6  8 
Виведення: 12  2

© LIKT 1998-2018