Untitled Document

 

Задача Vinni

Вінні Пух любить складати віршики говорячи речення задом наперед. Якось йому попалось довге складне речення і він забув свій віршик, пробуючи його виговорити. Складіть програму, яка б допомагала ведмедику легко складати такі віршики. Зауваження: віршик може складатись як із 1 слова, так і з декількох, розділених пропусками.

Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури стрічку-віршик. В кінці віршика ніколи не ставиться крапка. Довжина віршика менша за 255 символів. Програма виводить на екран стрічку, яку отримано внаслідок повороту.

Приклад.

Введення> роза
Виведення> азор

Введення> Все медведи любят мед
Виведення> дем тябюл идевдем есВ

 


Задача Vinni

Винни Пух любит складывать стишки, произнося предложения задом наперед. Как-то ему попалось сложное предложение и он забыл стишок, пробуя его выговорить. Составьте программу, которая бы помогала мишке легко составлять такие стишки. Замечание: стишок может состоять как из одного слова, так и из нескольких, разделенных пропусками.

Технические условия. Программа считывает с клавиатуры строку-стишок. В конце стишка точка не ставится. Длина стишка меньше 255 символов. Программа выводит на экран в строку, которую получено вследствии поворота.

Пример.

Ввод> роза
Вывод> азор

Ввод> Все медведи любят мед
Вывод> дем тябюл идевдем есВ

© LIKT 1998-2018