Íîâàÿ ñòðàíèöà 1
 

Задача PUPIL


Учень-невдаха Сашко сів виконувати домашнє завдання і просидів за столом 2 години. З них х хвилин він чухав потилицю і дивився у вікно, у шукав у письмовому столі гумку, щоб стерти у підручнику з англійської мови карикатуру на свого товариша, на малювання якої він витратив перед цим z хвилин. Решту часу Сашко перекладав англійські слова. Скільки слів він встиг перекласти, якщо переклад одного слова у нього займав 5 хвилин?
Примітка. Використовувати цілочисельне ділення (команду div).

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури три цілих числа x, y, z.

Вихідні дані
Ви виводите на екран одне число – шукану кількість слів.

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 10  15  25
Вихід: 14
 


Задача PUPIL
 

Ученик-неудачник Саша сел делать домашнюю работу и просидел за столом 2 часа. Из них х минут он чесал затылок и смотрел в окно, у искал в письменном столе резинку, чтобы вытереть в учебнике английского языка карикатуру на своего товарища, на рисование которой он потратил перед этим z минут. Остальное время Саша переводил английские слова. Сколько слов он успел перевести, если перевод одного слова у него занимал 5 минут?

Примечание. Использовать целочисельное деление (команду div)

Входные данные
Вы вводите с клавиатуры три целых числа x, y, z.

Выходные данные
Вы выводите на экран одно целое число – искомое количество слов.

Пример входных и выходных данных
Вход: 10  15  25
Выход: 14
 

 

© LIKT 1998-2018