Задача House
 

Задача Pair

Дано натуральне число n (n<=109). За один крок можна взяти будь-які дві сусідні цифри і замінити їх на суму. Наприклад, 15 можна замінити на 06, а 79 на 16. Відомо, що через певну кількість кроків ми отримуємо таке число, що не може бути змінене далі описаним способом, яку б пару цифр ми не взяли. Знайдіть останню цифру отриманого числа.

 

Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури одне число n. Програма виводить останню цифру числа.

 

Контрольний приклад

 

Вхідні дані

613

Вихідні дані

1

 

Задача Pair

Дано натуральное число n (n<=109). За один шаг можно взять любые две соседние цифры и заменить их на сумму. Например, 15 можно заменить на 06, а 79 на 16. Известно, что через определенное количество шагов мы получаем такое число, которое не может быть изменено дальше описанным способом, какую бы пару цифр мы не взяли. Найдите последнюю цифру полученного числа.

 

Технические условия. Программа считывает с клавиатуры одно число n. Программа выводит последнюю цифру числа.

 

Контрольный пример

 

Входные данные

613

Выходные данные

1

 

 

© LIKT 1998-2018