Задача House
 

Задача Snake3

Іван-Царевич у битві з n-головим Змієм першим ударом може зрубити р голів. Після кожного удару меч Івана стає тупішим, тому зрубує голів менше. Хто переміг у битві? Скільки ударів зробив Іван? Скільки голів залишилось у Змія, якщо Іван зрубує максимально можливу кількість голів?

 

Технічні умови. Програма вводить з клавіатури через пропуск два натуральних числа n і p (n, p<=32000) та виводить два цілих числа через пропуск: кількість ударів, зроблених Іваном, і кількість голів, що залишились у Змія. Якщо Іван зрубав усі голови, то виводити 0.

 

Контрольні приклади

 

Вхідні дані

15  10

Вхідні дані

30  5

Вихідні дані

2  0

Вихідні дані

5  15

 

 

Задача Snake3

Иван-Царевич в битве с n-головым Змеем первым ударом может срубить р голов. После каждого удара меч Ивана тупится и потому рубит голов меньше. Кто победил в битве? Сколько ударов нанес Иван? Сколько голов осталось у Змея, если Иван рубит максимально возможное количество голов?

 

Технические условия. Программа вводит с клавиатуры  через пробел два натуральных числа n и p (n, p<=32000) и выводит два целых числа через пробел: количество ударов, сделанных Иваном, и количество голов, которые остались у Змея. Если Иван срубил все головы, то выводить 0.

 

Контрольные примеры

 

Входные данные

15  10

Входные данные

30  5

Выходные данные

2  0

Выходные данные

5  15

 
 

© LIKT 1998-2018