Задача House
 

Задача House

Коля і Вася живуть в одному будинку: Коля на m-ому поверсі, а Вася – на n-ому. Повертаючись зі школи, Коля проходить к сходинок. Скільки сходинок проходить Вася, піднімаючись на свій поверх? Між поверхами кількість сходинок однакова.

 

Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури три натуральних числа через пропуск – m, n, k (m, n, k<=32000). Програма виводить на екран одне ціле число – кількість сходинок, яку проходить Вася.

 

Контрольний приклад

 

Вхідні дані

6  3  60

Вихідні дані

24

 

 

Задача House

Коля и Вася живут в одном доме: Коля на m-ом этаже (m>1), а Вася – на n-ом. Возвращаясь из школы, Коля проходит k ступенек. Сколько ступенек проходит Вася, поднимаясь на свой этаж? Между этажами количество ступенек одинаково.

 

Технические условия. Программа считывает c клавиатуры три натуральных числа через пробел – m, n, к (m, n, k<=32000). Программа выводит на экран одно целое число – количество ступенек, которое проходит Вася.

 

Контрольный пример

 

Входные данные

6  3  60

Выходные данные

24

 
 

© LIKT 1998-2018