Задача Centaur

 На нескінченну шахову дошку помістили нову шахову фігуру -СЛОНОКЕНТАВР. Ходить фігура, як звичайний шаховий кінь, чи як слон, але не далі, ніж на найближчу  діагональну  клітинку. Перший хід - будь-який з  можливих, подальші ходи строго чергуються.
За яку мінімальну кількість ходів СЛОНОКЕНТАВР може потрапити в задану клітинку дошки. Обидві координати як цільвої, так і стартової клітинки не перевищують  по модулю1000.
Технічні умови: Ви вводите з клавіатури через пропуск 4 числа x1  y1  x2  y2  -  координати початкової та цільвої клітинки. Ви виводите на екран єдине шукане число. 
Приклад:
Введення: 1 1 5 5 
Виведення: 3


Задача Centaur

 На бесконечной шахматной доске поместили новую шахматную фигуру - СЛОНОКЕНТАВР.  Ходит фигура или как обычный шахматный конь, или как слон, но только не далее, чем на ближайшую диагональную клетку.   Первый ход - любой из допустимых, дальнейшие строго чередуются. За какое минимальное количество ходов СЛОНОКЕНТАВР  может попасть в заданную клетку доски? Обе координаты как начальной, так и целевой клетки по модулю не превышают 1000 
Технические условия: Вы вводите с клавиатуры через пробел 4 числа: x1 y1 x2 y2 - координаты начальной и целевой клетки, вы выводите на экран единственное искомое число.
Пример:
Ввод:
1 1 5 5 
Вывод:
3

Кравець Г.П,   Непомнящий Г.І., Пасіхов Ю.Я., Порубльов І.М.

© LIKT 1998-2018