Задача Fire!


Космічна станція складається з однакових кубічних модулів, що утворюють один великий прямокутний паралелепіпед розміром X*Y*Z. При випробуванні на живучість перед стартом її обстрілювали гарматою з різних боків, імітуючи удари метеоритів. Снаряди влучали в центр грані якогось модуля перпендикулярно його поверхні і прошивали станцію наскрізь,не змінюючи своєї траекторії.
Скільки модулів залишились неушкодженими після P пострілів?

Технічні умови:
Ви вводите з клавіатури числа X,Y,Z і Р (1<=X,Y,Z<=1000, 0<=P<=150). Далі P груп по 3 координати x,y,z описують постріли. Нульове значення координати визначає вісь, паралельно якій зроблено постріл, а дві інші - відповідні координати прострелених модулів. Наприклад, якщо X=3, Y=4, Z=5 трійка (1, 0, 3) означає, що пробито модулі (1, 1, 3), (1, 2, 3), (1, 3,3) і (1, 4, 3). Відомо, що "снаряд двічі в одну воронку не падає ", тобто жодна трійка не може повторитися. Всі числа вводяться в одному рядку через пропуск. Ви виводите на екран єдине число – кількість неушкоджених модулів.
Приклад:
Введення:
3 4 5 2 2 2 0 2 0 1
Виведення:
52


Задача Fire! 

Космическая станция состоит из одинаковых кубических модулей, образующих один большой прямоугольный параллелепипед размером X*Y*Z.При испытании на живучесть перед полетом ее обстреливали из пушки с разных сторон, имитируя удары метеоритов. Снаряды попадали в центр грани какого-то модуля перпендикулярно его поверхности и прошивали станцию насквозь, не меняя своей траектории. Сколько модулей остались неповрежденными после P выстрелов? 

Технические условия:
Вы вводите с клавиатуры числа X,Y,Z и Р (1<=X,Y,Z<=1000, 0<=P<=150). Далее P групп по 3 координаты x,y,z описывают выстрелы. Нулевое значение координаты определяет ось, паралельно которой произведен выстрел, а две другие - соответствующие координаты простреленных кубиков. Например, если X=3,Y=4,Z=5, тройка (1, 0, 3) означает, что пробиты модули (1, 1, 3), (1, 2, 3), (1, 3, 3) и (1, 4, 3). Известно, что "снаряд дважды в одну воронку не падает", т.е. ни одна тройка не может повториться. Все числа вводятся в одной строке через пробелы. Вы выводите на экран единственное число – количество неповрежденных модулей.
Пример:
Ввод:
3 4 5 2 2 2 0 2 0 1
Вывод:
52 

© LIKT 1998-2018