Задача FindLCG   Дано 4 цілих невід'ємних числа x0, A, B, k. Вони задають послідовність (лінійний конгруентний генератор) вигляду

xn+1 = (A*xn + B) mod 2k .   Треба по заданому цілому невід'ємному числу x знайти його найперший номер в послідовності (мінімальне ціле невід'ємне число n таке, що xn=x).

Технічні умови.   Програма читає з пристрою стандартного введення  5 цілих невід'ємних чисел x0, A, B, k, x (1<=k<=64, 0<=x0,A,B,x<2k).

   Програма виводить на екран (пристрій стандартного виведення) єдине ціле невід'ємне число - шукане n.   Якщо розв'язку не існує - програма виводить  -1 .

Приклад

Введення 1 5 7 4 3

Виведення 2

© LIKT 1998-2018