Задача FactZero. Знайти кількість нулів, якими закінчується запис числа n! у системі числення з основою k.

Технічні умови. Програма FactZero читає з пристрою стандартного введення два цілих числа n і k через пропуск (0<=n<=109, 2<=k<=1000). Програма виводить на пристрій стандартного виведення єдине число – шукану величину.

Приклади

Введення 10 10

Виведення 2

Коментар: 10! = 362880010.

Введення 15 8

Виведення 3

Коментар: 15! = 130767436800010 = 230167356540008

© LIKT 1998-2018