Задача Chain2015. N матеріальних точок масами m(1), m(2).. m(N) з’єднані N-1 відрізками невагомої нитки, кожен із яких довжиною L у ланцюг, що лежить на гладенькому горизонтальному столі. Фізик-експериментатор починає, взявши в руку початок ланцюжка, піднімати його вертикально вгору. Яку роботу повинен виконати фізик для того, аби весь ланцюг зайняв вертикальне положення, а нижній кінець ланцюжка піднявся над столом на висоту h? При розрахунках прискорення вільного падіння вважати цілим числом рівним 10 м/с2.

Технічні умови. Програма Chain2015 читає з пристрою стандартного введення цілі числа N,L,h (1<=N<1000, 1<=L,h<100), а далі у тому ж рядку N цілих чисел – маси матеріальних точок (не більші 1000 кг) у порядку їх розміщення у ланцюжку. Програма виводить на пристрій стандартного виведення єдине ціле число – шукану величину. Маси точок задано у кілограмах, відстані у метрах.

Приклад

Введення 2 1 2 1 2

Виведення 70

© LIKT 1998-2018