Задача  Measure

"Міра".  Поняття міри розширює побутові поняття довжини, площі, об'єму. Розв’язавши цю задачу, Ви знайдете міру Лебега об'єднання відрізків на прямій. Дано N відрізків на прямій. Визначте довжину частини прямої, покритої відрізками.
 Технічні умови:  Програма Measure повинна прочитати дані з клавіатури. У першому рядку - число N - кількість відрізків   (1<N<10000) , в наступних N рядках по   два дійсні числа Ai та Bi - координати лівого і правого кінця i-го відрізка
 (-100.0<=Ai<=Bi<=100.0 ).
  Програма повинна визначити довжину частини прямої, покритої відрізками і вивести результат на екран.
Приклад
Введення:
4
11.0  13.0
4.0  8.0
10.0  13.0
2.0  5.0
Виведення
9.0

© LIKT 1998-2018