Задача Simplenumbers


"Прості числа".   Багато властивостей простих чисел вражали мислителів  минулого і дивують сучасних математиків досьогодні.  При вивченні їх зараз застосовуються складні математичні методи. Ми пропонуємо завдання, яке розкриває ще не досліджені властивості.  Визначите, яка з цифр в десятковому записі всіх простих чисел із заданого діапазону зустрічається найчастіше. Якщо таких цифр декілька, знайдіть найменшу з них.

Технічні умови: Програма Simplenumbers читає з  клавіатури два цілі числа A і B.  (1<A<B<10000).  Розв'язати  задачу для  інтервалу A<=P<=B.  Відомо, що в цьому інтервалі є хоча б одне просте число.  Програма повинна вивести знайдену цифру на екран.

Приклад:

Введення: 10  20
Виведення: 1
 

© LIKT 1998-2018