Задача Way

На декартовiй площинi задано 2 точки своїми цiлочисельними координатами. Фiшка за 1 хiд може перемiститись в будь-яку з 8 найближчих цiлочисельних точок. Скiльки iснує рiзних шляхiв з мiнiмальною кiлькiстю ходiв фiшки мiж двома заданими точками?
Технiчнi умови.
Ви вводите з клавiатури через пропуск X1,Y1,X2,Y2 - координати початкової та кiнцевої точки (цiлi числа, що не перевищують 100 по абсолютнiй величинi). Ви виводите на екран шукану кiлькiсть шляхiв.
Приклад.
Введення:
1 1 1 3
Виведення:
3

© LIKT 1998-2018