Задача Net

В офiсi фiрми Megasoft встановлено N комп'ютерiв, пронумерованих вiд 1 до N, деякi з них з'єднані мiж собою. Повiдомлення мiж з'єднаними комп'ютерами проходить за 1 секунду. Комп'ютер, який отримав повiдомлення, одразу вiдправляє його всiм комп'ютерам, що з ним з'єднані. З якого комп'ютера головний програмiст Гiлл Бейтс повинен вiдправити повiдомлення, щоб усi комп'ютери отримали його якнайшвидше?
Технiчнi умови. 
Ви вводите з клавiатури кiлькiсть комп'ютерiв N (3<=N<=200), кiлькiсть з'єднань K, а потiм - K пар чисел, що позначають з'єднання (перше число - джерело, друге - приймач). Всi числа роздiленi пропуском. Ви виводите на екран найменший номер комп'ютера, з якого посилається повидомлення. Якщо всi комп'ютери не можуть отримати повiдомлення, вивести 0.
Приклад.
Введення:
4 3 1 2 3 4 2 3
Виведення:
1

© LIKT 1998-2018