Задача Zamint. Дано N (1<=N<=100) цілих чисел. Кожне з них можна один раз змінити не більше ніж на цілу величину L (1<=L<=3200) як у бік збільшення, так і в бік зменшення або залишити без зміни. Якщо після такої операції деякі з чисел виявляються рівними, то вони зараховуються за одне. З даними числами виконали зазначену операцію таким чином, що залишилося мінімально можливу кількість чисел. Потрібно написати програму для визначення цієї кількості.

Технічні умови. Програма Zamint читає з пристрою стандартного введення в одному рядку значення L і N, а далі N чисел (в діапазоні від -32000 до 32000), записаних через пропуски. Програма виводить на пристрій стандартного виведення єдине число – шукану величину.

Приклад

Введення: 10  3  11  21  27

Виведення: 1

© LIKT 1998-2018