Задача Rome. Напишіть програму, яка додає два числа, записаних римськими цифрами. Результат повинен виводиться в арабській десятковій системі. Сума двох чисел не перевищує 3000.

Правила римської системи числення:

1. I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000.

2. Кожна цифра числа в десятковій системі числення переводиться в римську систему окремо.

3. Якщо менша цифра стоїть перед більшою, то вона віднімається.

4. Одна і та ж цифра ставиться не більше трьох разів поспіль.

5. Для правильного запису великих чисел римськими цифрами необхідно спочатку записати число тисяч, потім сотень, потім десятків і, нарешті, одиниць.

Приклади римських чисел: XIX(19), CCCXXXIII(333), CMXCIX(999), DCXC(690), XLIX(49), DCCCLXXXVIII(888), CCCXCVII(397).

Технічні умови. Програма Rome читає з пристрою стандартного введення 2 рядки без пропусків, що складаються з великих літер латинського алфавіту – запис двох чисел у римській системі числення. Програма виводить єдине число – суму введених чисел у десятковій системі числення.

Приклад

Введення                 Виведення

CLXXIX                                   420

CCXLI

 

© LIKT 1998-2018