Задача Electives

   У гімназії гуртки з інформатики та фізики відвідують N учнів. Фізикою займаються F гімназистів. При цьому S із них ходять ще й на інформатику.

   Скільки учнів відвідують лише інформатику та лише фізику?

  Технічні умови. Програма читає з клавіатури 3 цілих числа NF та S (N<=109), введених через пропуск. Програма виводить на екран через пропуск 2 цілих числа – кількість гімназистів, які відвідують лише гуртки з інформатики, та кількість учнів, які захоплюються лише фізикою.

  Приклади

      Введення:  46  34  20
      Виведення:  12  14

      Введення: 84  57  31
      Виведення: 27  26

© LIKT 1998-2018