Задача Ships. На  судоремонтний завод  для докового ремонту одночасно  прийшло N суден. В док на ремонт може зайти тільки одне  судно. Необхідний  час стоянки в доці кожного судна різний. Після ремонту судно одразу йде в рейс Скласти програму, що визначає  черговість постановки суден в док,  при якій сумарні  втрати часу від простою суден мінімальні.

Технічні умови. Програма  Ships  з пристрою стандартного введення з першого рядка  N – число суден, що прийшли на  ремонт (10£N£10000). В наступних N рядках – пари чисел – номер корабля  та через пропуск – час ремонту (натуральні числа, не більші 10000). Програма виводить на пристрій стандартного виведення послідовність номерів суден, згідно якої  вони заходять на ремонт. Номери розділені пропусками.

Приклад.

Введення                         Виведення   

3                                       2 

3 6                                    3     

1 12                                  1

2 4

© LIKT 1998-2018