Задача Maxseq.  Нові лотерейні квитки мають номери у вигляді натуральних чисел, двох квитків з однаковим номером немає. Якусь, завжди достатню, кількість квитків розкупили, при цьому продавалися вони строго підряд згідно номерів. Під час визначення  переможців комп’ютерний генератор випадкових чисел генерує натуральне  число N. Переможцями визнаються   власники квитків, номери яких утворюють найдовшу послідовність із сусідніх натуральних чисел – таку, що сума їх номерів дорівнювала N. Допоможіть оргкомітету лотереї розібратися з номерами квитків-переможців та їх кількістю. З міркувань справедливості переможець не може бути один.

Технічні умови. Програма Maxseq читає з пристрою стандартного введення  число N  (4≤N≤2*108 ).Програма виводить на пристрій стандартного виведення у єдиному   рядку через один пропуск  кількість виграшних квитків, а далі  номери першого та останнього квитка з числа тих, що перемогли (нагадаємо, що переможні номери повинні утворювати неперервну послідовність натуральних чисел). Якщо для даного  N не існує такої послідовності,  усі три числа мають дорівнювати 0 (у лотереї ніхто не виграв…).

Приклади                          

Введення  

14  

Виведення 

 4  2  5

 

                                          

Введення                    

262144                      

 Виведення

0  0  0

© LIKT 1998-2018