Задача Cube2016. Розглянемо куб, сторони якого пофарбовані в певні кольори. Куб завжди можливо повернути до спостерігача так, що видно буде рівно одна, дві або три його грані. Дізнайтеся, чи вдасться  заданий куб повернути таким чином,  щоб можливо було побачити дві або три  його грані так, щоб всі видимі грані були одного кольору. Для зручності кольори позначено числами  від 1 до 10.

Технічні умови Програма Cube2016   читає  з  пристрою стандартного введення  опис кількох кубів.  В першому рядку  ціле число N - кількість кубів (1 <= N <=10).  Кожний з наступних N рядків містить  опис одного куба: 6 цілих чисел в інтервалі від 1 до 10 через пропуск, числа вказують на  кольори граней. Числа виписані в такому порядку:

передня_грань,  задня_грань, ліва_грань, права_грань верхня_грань, нижня_грань

Програма виводить на пристрій стандартного виведення одну стрічку з   символів (по одному для кожного з кубів, описаних при введенні). Якщо куб можливо повернути так, аби виконувалась умова, виводимо Y, а якщо не можливо, то N.

Приклад

Введення

Виведення

4

1 2 3 4 5 6

1 1 2 2 3 3

1 2 1 3 1 4

10 9 8 5 6 5

NNYY

 

© LIKT 1998-2018