Задача Max

В  Дубовецькому  районі є N населених пунктів,  деякі з них з’єднані дорогами з мостами, вантажопідйомність яких обмежена.  З  будь-якого села можна проїхати в будь-яке. Кожна дорога має 1 міст.

Дано: Для кожного села  список сіл, що зв’язані з ним дорогами і список максимально можливих вантажів, що можливо провезти по відповідним мостам.  По дорозі можливий рух в будь-якому напрямі.

Потрібно:  Скласти програму,  що визначає максимальний вантаж, який можливо провезти між заданими селами

 

Технічні умови.  Програма Маx читає з клавіатури число М   (1< £ 100)   – кількість доріг, в наступному рядку – 3 числа:  кількість сіл N  (1< £ 100), номери початкового села F  та кінцевого  (£ F,  L £ N ).    В  M наступних рядках   задано дороги.  Кожен рядок – три числа через пропуск. Перші 2 – номери сіл, між якими дорога,  а 3-є – вантажопідйомність мосту, не більша за 32767.  Всі числа  цілі. Программа виводить на екран єдине число – шукану величину.

 

Приклад

Введення  Виведення

5                                                                    4 1 4 

1 2 5

1 3 8

2 3 6

2 4 4

3 4 3

4

© LIKT 1998-2018