Задача  Book

Сторінки книги нумеруються натуральними числами 1, 2, 3, … таким чином, що одна сторінка першого аркуша має номер 1, з іншого боку цього аркуша сторінка має номер 2. Сторінки другого аркуша пронумеровано числами 3 і 4 відповідно і т.д. Ваша мета -  визначити, чи належать дві задані сторінки одному аркушу, чи різним.

Технічні умови

Програма Book читає з клавіатури через пропуск два натуральних числа, що не перевищують 1000000000 номери сторінок. Якщо сторінки розміщено на одному аркуші, програма виводить на екран його номер, якщо на різних – виводить 0.

 

Приклади

Введення

7 8

Виведення

4

Введення

31 14

Виведення

0

© LIKT 1998-2018