Ми можемо виробляти цифри із сірників, як показано нижче:

Для даної кількості сірників N треба визначити кількість різних чисел, які можна представити за їх допомогою. Числа не можуть бути від’ємними, тобто символ мінус не може використовуватись в цих числах. Наприклад, трьома сірниками можна зробити лише числа 1 або 7. Якщо є 4 сірники – можливі числа 1, 4, 7 або 11. Використання зайвих початкових нулів не дозволяється (наприклад числа 001, 042, і т.п. неможливі за виключенням числа 0).
Технічні умови. Програма читає з клавіатури одне ціле позитивне число N (1 <= N <= 80)
Програма виводить на екран найбільшу кількість різних (не від’ємних) чисел, які можуть бути представлені N або меншою кількістю сірників. Відповідь не буде більшою за 262

   Приклад 1  Приклад 2  Приклад 3
 Введення  3  4  2
 Введення  2  4  1

© LIKT 1998-2018