Є популяція комах, розмір якої по днях змінюється згідно закону
   { 0,                 

якщо p(n) = 0 або 1;

                          p{n+1} =    { p(n) / 2,         якщо p(n) є парним;
   { 3 * p(n ) + 1  якщо p(n) є непарним,
де n ­– порядковий номер дня, р(n) – розмір популяції на n-й день.

Необхідно, по заданому розміру популяції на перший день визначити, на який день вона вимре.

Припустимо, що у перший день (n=1) популяція (p(n))складалася з трьох комах. Тоді вона вимре на 9-й день:

 Номер дня  (n)  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 Розмір популяції р(n)  3  10  5  16  8  4  2  1  0

  Технічні умови  Програма читає з клавіатури одне додатне ціле число  – розмір популяції комах на перший день. Програма виводить на екран шукане число. Гарантується, що популяція не проіснує більше 30000 днів.

Приклад

Введення  3

Виведення 9

© LIKT 1998-2018