Розв'язки приймаються до 0 годин 17 листопада 2011 р.


Задача Rec5

Два прямокутники задано цілочисельними координатами пари діагональних вершин в прямокутній системі координат, причому їх сторони гарантовано паралельні осям. Знайти площу спільної частини прямокутників.
Технічні умови.
Програма  Rec5 зчитує з клавіатури (пристрою стандартного введення) 4 пари цілих чисел (кожне по модулю не перевищує 106). Програма виводить на екран (пристрій стандартного виведення) єдине число – шукану величину.

Приклад.
Введення
4 7 8 -3 2 4 9 1
Виведення
12Задача Сalculation

Василя Пупкіна, постійного учасника NetOI, нагородили поїздкою до країни Олімпія.  Але на все потрібні кошти. Спонсори перерахували певну суму на його рахунок в потрібній валюті, повідомивши, звичайно, цю суму Василеві. Коли ж він вже в Олімпії зайшов до банку, аби отримати гроші, сума в документах виявилася інша, на перший погляд значно більша.  Василь дуже зрадів. Але після розмови з працівником банку зрозумів  – радість була безпідставною, грошей більше не стало, просто в Олімпії застосовують іншу (добре, хоч позиційну!) систему числення. Маючи гарну математичну підготовку, Василь одразу знайшов основу системи, якою послуговуються в Олімпії. Зробіть це і ви.

Технічні умови. Програма  Сalculation читає з клавіатури 2 цілих числа – одне в десятковій системі числення, а інше – в системі  з основою 2<=N<10. Кожне з уведених чисел містить не менше 2 і не більше 18 цифр. Програма виводить на екран єдине шукане число N. Гарантується, що розв’язок існує.

Приклади.
Введення
14 1110
Виведення
2
Введення
31 111
Виведення
5


Задача Figurе 
 Шахівниця 8x8 має нумерацію рядків та стовпчиків від 1 до 8. Василь Пупкін має одну шахову фігурку, яку щоразу ставить на якусь клітинку. Яку максимальну кількість разів його фігура опинялась на одній і тій же клітинці?

Технічні умови. Програма Figurе читає з стандартного введення (клавіатури) число N – кількість ходів (2<=N<=106 ), а далі – N пар цілих чисел – номер рядка та номер стовпчика клітинки, на якій на цьому ході побувала фігурка.  Програма виводить на екран єдине шукане число.

Приклади.
Введення
8 4 7 5 1 8 5 1 6 4 7 1 6 3 3 6 7
Виведення
2
 

Задача Wall
Василь Пупкін вирішив переклеїти шпалери на стіні розміром N метрів в висоту та M метрів в ширину. Як відомо, шпалери продаються рулонами шириною в 1 метр і довжиною К метрів. Їх клеять на стіну вертикально – від стелі до підлоги. Василь так хоче наклеїть шпалери, аби не було горизонтальних стиків, суцільними смугами (тобто один суцільний шматок клеїться від стелі до підлоги). Від рулону можна відрізати шматок потрібного розміру. Звичайно, якщо залишиться шматок меншого розміру, він піде у відходи. Яку найменшу кількість рулонів слід купувати Василеві і скільки метрів шпалер при цьому піде у відходи?  

Технічні умови. Програма  Wall читає з клавіатури цілі числа N, M та K (1<=N<=100, 1<=M<=100, N<=K<=100).  Програма виводить на екран 2 числа через пропуск – мінімальну кількість рулонів та загальну довжину шпалер, що пішли у відходи.

Приклад.
Введення
6  7 20
Виведення
3 18


Задача TC100

Танкова армада країни Цурипопії вишикувалася M колонами по N  танків у кожній. Танки були  моделі «ТС-100» (Танк Старий 100-річний), тому могли або одночасно рухатися  в одному напрямку по прямій, або одночасно розвертатися на місці на один і той самий кут, кратний 90º. Диктатор, трон під яким захитався, вирішив провести парад, аби налякати світову спільноту. Після команд «По машинам!» та «Заводь двигуни!» двигуни деяких танків не завелися, а отже, частина їх не змогла взяти участь в параді. Яку максимальну кількість танків, що одночасно рушили з місця, може побачити на параді диктатор?     

Технічні умови. Програма TC100 читає з клавіатури через пропуск числа M, N (1<=M,N<=200) та кількість нерухомих танків (0<=K<=M*N), далі через пропуск K пар чисел X,Y, що не повторюються - відповідно номер колони та номер позиції у колоні кожного танка. Програма виводить на екран єдине шукане число.

Приклад.
Введення
5 4 7 1 3 2 3 2 1 2 4 5 3 4 4 4 2
Виведення
9

Завдання підготували  Г. Непомнящий, Ю.Пасіхов

© LIKT 1998-2018