F. Послідовність

Задача SSEQ. Нехай задано масив з цілих чисел a розміру n. Вам необіхдно знайти довжину найбільшої неспадної послідовності що може містити лише числа t - 1, t, t + 1 для деякого наперед заданого t.

Вхідні дані

Перший рядок містить 2 числа - n, t. Другий рядок містить n чисел - елементи масиву a.

Вихідні дані

Виведіть єдине число - відповідь на питання задачі.

 

Пример

Вхідні дані

10 0
-1 1 -1 1 -1 1 0 -1 1 1

Вихідні дані

6

Вхідні дані

10 1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 -1

Вихідні дані

5

Вхідні дані

10 4
3 4 4 4 4 4 3 4 5 3

Вихідні дані

6

© LIKT 1998-2018