C. Проста задача

 

Задача SIMPLE. Дано масив чисел довжиною N. Василько вибрав 2 індекси i та j (i ≠ j) так, що добуток ai * aj є мінімальним. Чому дорівнює шуканий добуток?

Вхідні дані

У першому рядку записано одне ціле число N(1 ≤ N ≤ 2 * 104). У тому ж рядку через пропуск записано N цілих чисел, які за модулем не перевищують 109

Вихідні дані

Виведіть одне ціле число – шуканий мінімальний добуток.

 

Приклади

Вхідні дані

5 12 45 4 32 9

Вихідні дані

36

Вхідні дані

7 1024 2 128 21 90 52 27

Вихідні дані

42

© LIKT 1998-2018