Задача Elephant  

 

    Є шахова дошка NxN  клітинок. На дошку встановили M  шахових слонів. Як відомо, така шахова фігура "прострілює" клітинки поля по діагоналі. Будемо називати ті клітинки, які не "прострілюються" хоча б одним слоном, безпечними. Потрібно порахувати кількість таких безпечних клітинок.

    Технічні умови. Програма читає з клавіатури два числа: N (1 ≤ N ≤ 1000 000) і М (1 ≤ M ≤ 10 000) через один пропуск, а далі M пар чисел від 1 до N включно – номер стрічки і номер стовпця дошки через один пропуск, на перетині яких знаходиться відповідний слон. Стрічки нумеруються знизу вгору, а стовпці – зліва на право, нумерація і стрічок, і стовпців розпочинається з одиниці. Ніякі 2 слони не стоять в одній клітинці. Програма виводить єдине число – кількість безпечних клітинок.

© LIKT 1998-2018