Технiчнi умови

Вхiднi даннi завжди коректнi. Програма повинна завершуватися з кодом виходу 0.

Програми учасникiв НЕ БУДУТЬ правильно  оцiненi,  якщо  вони виводять на екран будь-що, крiм того, що вказано в умовi, чекають вводу з клавiатури, не  вказаного  в  умовi,  працюють  з файлами  чи  звертаються  до  зовнiшнiх  пристроїв   (не    можна використовувати модулi CRT, DOS чи Graph в Pascal-i). Для трансляцiї програм  на  мовi  Pascal та консольних додатків, створених в середовищі Lazarus  використовується компiлятор Free Pascal Compiler 3.0.0. Версiї цього компiлятора   можна  взяти   на    серверi //www.freepascal.org

  Для трансляцiї програм на мовах  C  и  C++  використовується компiлятор GNU Compiler Collection 4.8.5. Версiї для MS  DOS  та MS Windows можна  взяти  на  серверах  //www.delorie.com та //www.mingw.org ,  для iнших систем  його  можна  отримати  на //gcc.gnu.org
   При  компiляцiї  програм,  написаних    на      C++ використовується   стандарт 
c++11 .

  Ви  можете користуватись iншими компiляторами, але врахуйте, що GNU C не пiдтримує  розширень, якi  виходять  за  стандарт  мови.  Наприклад немає  ключових  слiв  far,  near, бiблiотек conio, dos, io та iнших.   

Програми, написані мовою PYTHON 2.* , будуть виконуватися в середовищі Python 2.7.5 . При цьому при он-лайн перевірці та остаточній здачі розв'язків файли повинні мати розширення імеі файлу *.py. Програми, написані мовою  PYTHON 3.*  повинні мати розширення імені файлу *.py3 і виконуються в середовищі Python 3.6.6

Програми, написані мовою JAVA виконуються в середовищі java version "1.7.0_101"

УВАГА!

ЖУРІ ОЛІМПІАДИ НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ІСНУЮТЬ  РОЗВ'ЯЗКИ, ЩО НАБИРАТИМУТЬ ПОВНИЙ БАЛ,  ВИКОНАНІ МОВАМИ, JAVA,  та PYTHON.

 

© LIKT 1998-2018