Завдання з фізики


Задача 1 «Хмара»


Хмара містить дуже маленькі крапельки води, які можна вважати нерухомими. Велика крапля, що потрапила в цю хмару, падає. За якийсь час швидкість краплі змінилась від v 0 до   v , а прискорення — від a 0 до   a . Який шлях пройшла крапля за цей час, якщо для неї опір повітря можна не враховувати?


Задача 2 “Ледачий плавець”
Плавець, багаторазово  тренуючись в озері на дистанції довжиною L з А в B, помітив, що коли вийти з води на берег і частину шляху пробігати берегом, то з А в В можна дістатися швидше, ніж плити напрямки. Швидкості руху плавця по воді та по землі дорівнюють V1 та V2    відповідно. Відрізок АВ паралельний до берега (див. малюнок). На якій відстані від берега можуть знаходитись точки А та В ?
Задача 3 « Конденсатор »
Між обкладинками плоского конденсатора протікає зі швидкістю v непровідна рідина з діелектричною проникністю e . Яка різниця потенціалів U виникне між обкладинками конденсатора, якщо створити магнітне поле, перпендикулярне до вектора швидкості та паралельне обкладинкам конденсатора? Магнітна індукція поля B , відстань між обкладинками d .
Задача 4 «Бусинки»

На горизонтальний діелектричний стержень нанизано дві маленькі позитивно заряджені кульки з зарядом q кожна та масами m1 та m2.  Стержень обертається з кутовою швидкістю w навколо  вертикальної осі, що проходить через його край, в однорідному магнітному полі з індукцією В,  що направлена вниз. (див. малюнок). Визначити, де знаходяться заряди, як щ о маса ближчої до центра кульки m1 > m2.  Тертям знехтувати.

     
© Всеукраинский виртуальный центр олимпиад школьников "ОЛІМП"

© LIKT 1998-2018