Вимоги до розв'язкiв

Програми учасникiв повиннi чiтко виконувати технiчнi вимоги, пов'язанi з  введенням  та  виведенням  даних.  Програми  повиннi швидко та правильно працювати при всiх вхiдних даних з дiапазону, вказаного в умовi задачi.

© LIKT 1998-2018