Задача Kife

Оператор мобільного зв'язку  Kife :( започаткував зі  своїми абонентами нову SMS - вікторину. Абоненти отримують повідомлення - натуральне число L  і натуральне число N, яке  гарантовано менше, ніж кількість цифр у L. Абоненту пропонується швидко (на те і вікторина!)  викреслити з числа L рівно N цифр та надіслати  отримане після викреслювання  число на сервер.  У вікторині перемагає той,  хто першим  надішле SMS з максимально можливим числом. Допоможіть автору задачі перемогти у вікторині.


Технічні умови.  Програма Kife повинна читати з клавіатури число N і через пропуск число L, яке містить не більше ніж 255 цифр. Числа не мають незначущих нулів. Програма виводить на екран отримане після викреслювання число.
Приклади

Введення
2 1456
Виведення

56
Введення
3 99561
Виведення
99


Задача Snake

В декартовій  системі координат на площині позначено всі точки, обидві координати яких - цілі числа. Через точки проведено вертикальні та горизонтальні прямі. Змія, яка знаходиться в початку координат, може пересуватися вздовж цих прямих, причому при проходженні через точку змія завжди змінює напрям швидкості на перпендикулярний. Знайти мінімальну довжину шляху змії до вказаної точки.


Технічні умови. Програма Snake читає з клавіатури координати кінцевої точки маршруту (цілі числа, не більші 1000 за абсолютною величиною). Числа розділено пропуском. Програма виводить на екран  єдине число - шукану величину.

 Приклад
Введення
0 3
Виведення
5


 

Задача Segment

Дано  послідовність  цілих чисел, відмінних від 0.  Відрізок послідовності утворює такий її фрагмент, в якому наступне число більше за попереднє на 1. Знайти номери чисел, якими починається і закінчується  перший відрізок з максимальною сумою, а також цю суму.

Технічні умови. Програма Segment читає спочатку кількість елементів послідовності, а потім саму цю послідовність. Всі числа в одному рядку, їх розділено пропусками. Гарантовано, що послідовність не порожня, і всі розрахунки можна вести в межах типу longint. Програма виводить  на екран в один рядок 3 числа через пропуск - номери першого і останнього елемента шуканого відрізка і суму чисел відрізка. Відрізок може складатися з одного числа.

Приклади

Введення 3 3 -2 -1 

Виведення 1 1 3

Введення  4 1  2  -3  3

Виведення 1  2  3


Задача  Gears

Дано набір червоних зубчатих коліс різних радіусів. Із них можна збирати конструкцію, насаджуючи на осі, що лежать в одній площині (на мал.1   зображено 2, насправді в ряду може бути  N послідовно розміщених коліс). Є також  достатня кількість синіх  зубчатих коліс довільних  радіусів, які можна вставляти в конструкцію. (мал.2). Яку мінімальну кількість синіх коліс потрібно вставити в конструкцію, щоб всі червоні колеса оберталися в одну сторону  з однаковою частотою обертання? Радіуси синіх коліс - не обов'язково цілі числа. На одну вісь можна кріпити не більше 2-х синіх коліс (вони будуть обертатися при цьому з однаковою кутовою швидкістю).  Червоні колеса мають кожне свою вісь, а кожне синє колесо (або пара синіх коліс на одній осі) може бути зчеплене рівно з двома червоними.  

Мал. 1

Мал.  2.

 

 Технічні умови. Програма Gears читає з клавіатури кількість червоних коліс N (2≤N≤10000) а далі - радіуси цих коліс  (N натуральних чисел, кожне з яких не більше 10000). Всі числа записано одним рядком через пропуски. Програма виводить на екран єдине число - шукану величину.

    Приклад

Введення  3 10 20 10 Виведення 3       

На малюнку - пропонована

конструкція   (вигляд зверху)

                                                                                           


Задача  Military4

Вояки нещодавно створеної професійної  армії (звичайно, з іншої планети!) шикуються в колону,  повертаючись до командира або правим, або лівим боком. За командою вони починають готуватися до маршу.  Якщо 2 сусідніх вояки стоять обличчям один до одного, обидва за 1 секунду розвертаються на 180 градусів. Розвороти різних пар вояків  відбуваються одночасно. Армія зможе розпочати марш, якщо в колоні не буде вояків, що стоять обличчям один до одного. Знаючи початкове  розміщення  вояків, необхідно визначити, чи зможе військо розпочати марш, а якщо так, то через скільки секунд і яку загальну кількість розворотів виконають професійні вояки.

Технічні умови.  Програма  Military4  читає з клавіатури послідовність символів  <  та  >, довжиною не більшу за 90000,  які записано одним рядком без пропусків (символ < означає, що вояк стоїть обличчям  наліво,> - направо). Програма виводить на екран час  ( в секундах) та загальну кількість поворотів через пропуск. Якщо марш розпочати неможливо, програма виводить  -1  -1.

Приклади

Введення >><<

Виведення 3 4

Введення <>

Виведення 0 0

Введення >><><

Виведення 3 5

 

Г.Непомнящий, А.Ставровський, Ю.Пасіхов, І.Порубльов

© LIKT 1998-2018