Задача Table2021 Дано прямокутну таблицю А розміром nxn (1≤n≤100), що заповнена цілими числами.(-65000≤Ai,j≤65000) Потрібно отримати прямокутну таблицю B розміром nxn,  кожний  елемент якої (bi,j) i,j=1,2,…n  рівний  максимальному елементу в i-му рядку та j-му стовпчику таблиці А

Технічні умови. Програма Table2021  читає з пристрою стандартного введення в першому рядку число n, а далі n рядків по n чисел в кожному – елементи таблиці А. Числа в рядках відокремлені пропусками. Програма виводить на пристрій стандартного введення  – n рядків  та n стовбців масиву B. Числа в рядках розділені пропусками. 

Приклад

___Введення____

4

3   2   1   5

7   6   3   2

1   0   2   5

2   0   1   3

___Виведення___

 

7   6   5   5

7   7   7   7

7   6   5   5

7   6   3   5

© LIKT 1998-2018