Задача SlowSorting

   Дано лінійний масив із N елементів. Відсортувати елементи масиву за неспаданням.

  Технічні умови. Програма зчитує з клавіатури спочатку натуральне число N (N<=100), а потім через пропуск N цілих чисел, які за абсолютною величиною не перевищують 100. Програма виводить на екран через пропуск елементи впорядкованого масиву.

  Приклад
          Введення:  6  -30  3  -68  53  18  46
          Виведення:  -68  -30   3   18   46   53

© LIKT 1998-2018