Задача Money. Ярослав та Мирослава мають спільну колекцію з 𝑛 монет. Як символ своєї дружби вони хочуть окремо зберігати таку пару монет, що в сумі номінальна вартість цих двох монет дає особливе число 𝑠. Підрахуйте кількість різних способів вибрати потрібну пару.

Технічні умови. Програма Money читає з пристрою стандартного введення натуральні числа 𝑠 та 𝑛, не менші за 2. У другому рядку - 𝑛 натуральних чисел — номінальні вартості монет із колекції. Усі числа (включно з числами 𝑠 та 𝑛) не перевищують 200000. Програма виводить на пристрій стандартного виведення єдине число — кількість способів вибрати дві монети з сумарною номінальною вартістю 𝑠. Відомо, що шукана кількість не перевищує 109.

Приклади

Введення Виведення
4 5
2 2 3 2 1
4
10 3
6 2 10
0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

© LIKT 1998-2018