Задача Formula2019. Напишіть програму, яка шукатиме кількість розв’язків на проміжку [ab] рівняння

K × f(n) = n,

де f(n) –  сума квадратів цифр у десятковому записі числа n.

Технічні умови.   Єдиний рядок вхідних даних містить три розділених пробілами цілі числа, у порядку K a b (де 1 ≤ a ≤ b ≤ 1018). Програма повинна вивести єдине число – кількість таких n з проміжку a ≤ n ≤ b, що задовольняють рівняння.

Приклад

Введення

Виведення

51 5000 10000

3

Примітка.   Цими трьома розв’язками є 7293, 7854 та 7905. Наприклад, 7293 є розв’язком, бо 51 × (72 + 22 + 92 + 32) = 51 × (49 + 4 + 81 + 9) = 51 × 143 = 7293.

© LIKT 1998-2018