Задача FindFib

Маша обожнює послідовність Фібоначчі і все що з нею зв'язано. Особливо їй подобаються фібоначчіподібні послідовності. Це такі послідовності, в яких перших два елементи - дійсні числа, а i-ий елемент (i>=3) утворюються за правилом F(i) = F(i - 1) + F(i-2).

Славко загадав Маші два числа - F(1) і F(N). Тепер Маша хоче знайти F(2) таке, що в її послідовності F(N) відрізняється від загаданого Славком не більше ніж на тисячну частину від власного значення (інакше кажучи, відносна похибка має складати не більш ніж 10^-3). Допоможіть Маші!

Технічні умови:

Прогарма FindFib читає з клавіатури ціле число N ( 2 <= N <= 100). Після цього читає два дійсних числа - загадані Славком значення.

Програма виводить на екран єдине число - знайдене F(2).

Введення

Виведення

3

1.2 1.4

0.2

5

1.0 6.2

1.4

© LIKT 1998-2018