Задача Eclipse. Юний астроном Петрик сфотографував сонячне затемнення і хоче визначити, яке було затемнення – повне, часткове чи відсутнє взагалі. Він роздрукував знімок, провів  координатну пряму через центри Сонця і Місяця, визначив координати центрів зображень небесних тіл та радіуси цих зображень. Допоможіть Петрику.  Сонце і Місяць на світлині Петрика мають форму круга.

Технічні умови. Програма Eclipse читає з пристрою стандартного введення через пропуск  4 числа – координату центра та радіус Сонця, потім координату центра та радіус Місяця (всі числа натуральні, не більші 1000). Програма виводить на пристрій стандартного виведення єдине число: 0, якщо затемнення не було, 1, якщо затемнення часткове, 2,якщо повне.

Приклади  Введення  3 5 3 5    Виведення  2

                   Введення  3 8 3 5     Виведення  1

Коментар: Повне затемнення – це коли зображення диска Сонця повністю перекрите зображенням диска Місяця, часткове – це коли зображення мають більше однієї спільної точки, але перекриваються не повністю, затемнення немає, коли зображення не перекриваються зовсім, але, можливо, мають одну спільну точку.

 

Задача laying  Бізнесмен Петро Петрович збирає речі у відпустку. З собою в літак він може взяти ручну поклажу і багаж. Для ручної поклажі у нього є рюкзак, а для багажу – здоровенна валіза.  За правилами перевезення маса ручної поклажі не повинна перевищувати S кг, а багаж може бути будь-якої маси (за наднормативний багаж Петро Петрович  готовий доплатити). Зрозуміло, найбільш цінні речі - ноутбук, фотоапарат, документи і т. д. – Петро Петрович  хоче покласти в ручну поклажу. Петро Петрович  розклав усі свої речі в порядку зменшення їх цінності і починає складати найбільш цінні речі в рюкзак. Він діє в такий спосіб - бере найцінніший предмет, і якщо його маса не перевищує S, то кладе його в рюкзак, інакше кладе його до валізи. Потім він бере наступний за цінністю предмет, якщо його можна покласти в рюкзак, тобто якщо його маса разом з масою вже покладених в рюкзак речей не перевищує S, то кладе його в рюкзак, інакше до валізи, і таким же чином процес триває для всіх предметів в порядку спадання їх цінності. Визначте вагу рюкзака і валізи після того, як Петро Петрович складе всі речі.

Технічні умови. Програма laying читає з пристрою стандартного введення число S (1 ≤ S ≤ 2 × 109) – максимально дозволенa вага рюкзака та число N (1 ≤ N ≤ 105) - кількість предметів.  У наступному  рядку дано N чисел через пропуски - маси предметів, самі предмети перераховані в порядку спадання цінності (спочатку вказана маса найціннішого предмета, потім маса другого по цінності предмета і т. д.). Всі числа натуральні, сума ваг всіх предметів не перевищує 2 × 109. Програма виводить на пристрій стандартного виведення два числа - вагу рюкзака і вагу валізи (вага порожнього рюкзака і валізи не враховується).

Приклад

Введення

Виведення

10 4

6 3 2 1

10 2

 

Задача Bear  Маленьке ведмежа йде по дорозi, вздовж якої на вiдстанi М одне вiд одного ростуть дерева. Зупиняючись пiд кожним деревом, ведмежа забуває, звiдки прийшло, i, рушаючи через деякий час в подальші мандри, випадково вибирає той чи iнший напрямок руху. На якiй вiдстанi вiд "стартового" дерева може бути ведмежа пiсля К етапiв?

Технічні умови. Програма Bear зчитує з клавiатури числа M та К через пропуск (1<=М,К<=10000). Програма виводить на екран в один рядок через пропуски вiдстанi, на яких може знаходитись ведмедик (вiд меншої до бiльшої).

Приклад   Введення  2 6   Виведення  0 4 8 12

 

Задача Chocolates. Петрик святкував день народження 3 листопада і  вирішив пригостити однокласників шоколадками. Шоколадка коштувала N грн. З першого листопада вартість шоколадки збільшилась рівно на Р відсотків. Визначте скільки шоколадок зможе купити Петрик на S грн після подорожчання.

Технічні умови. Програма Chocolates  читає з пристрою стандартного введення (клавіатури) 3 цілих числа: N (1 ≤ N ≤ 107) - вартість шоколадки до подорожчання,  Р (0 ≤ Р ≤ 100) - величина подорожчання шоколадки у відсотках,  S (1 ≤ S ≤ 107) - сума грошей, яка є у Петрика. Програма виводить одне число - кількість шоколадок, які може купити Петрик.

Приклад

Введення

Виведення

25 5 100

3

 

© LIKT 1998-2018