Задача Road

Знайти кількість покриттів прямокутника 2*n фігурами у вигляді дощечок, кожна з яких представляє собою або квадрат зі стороною 1, або два квадрати (2*1), або кутик з трьох квадратів

Фігури повинні заповнювати прямокутник без проміжків.

Технічні умови. Ви вводите з клавіатури число n (1<=n<=1000). Ви виводите на екран кількість можливих покриттів.

Приклад.

Введення> 2
Виведення> 11

© LIKT 1998-2018