Задача Bookface. В соціальній мережі Bookface необхідно визначити кількість різних пар користувачів, для яких довжина ланцюжка друзів більша п’яти.

Довжина ланцюжка друзів від користувача до нього самого  дорівнює 0, від користувача до його безпосередніх друзів – 1, до друзів його друзів – 2  і т.д.  Наприклад, якщо перший користувач дружить з другим, другий з третім, а третій з четвертим, то довжина ланцюжка друзів від першого до четвертого становить 3.

При виборі з декількох варіантів зв’язків обирається найкоротший.

Технічні умови. Програма читає з клавіатури через пропуск цілі числа: N – кількість користувачів соцмережі (2<=N<=100), К – кількість пар друзів. У наступних К рядках – пари номерів користувачів, які дружать один з одним. Програма виводить на екран одне число – шукану кількість різних пар.

Приклад.

Введення

8 7

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

Виведення

3

© LIKT 1998-2018