Задача Honesty. У банку АNT Nолігархів мали вкладиANT1,...,ANTN. Позначимо значення максимального та мінімального вкладу якmax(ANT) і min(ANT) відповідно. Банк вирахує суму всіх коштів S, S=ANT1+ANT2+...+ANTN. Після цього на кожному рахунку опиняється різниця міжSі попередньою сумою, тобто:ANTi:=S-ANTi, (1≤iN). Таке перетворення рахунків у банку АNT назвемо операцієюGr.

Напишіть програмуHonesty, яка по масивуB, отриманому в результаті виконанняоперації Gr Kразівдо всіх вкладів у банку ANT,знайде різницю max(ANT)-min(ANT) перед першою операцією Gr. .

Технічні умови. Програма Honestyчитає з клавіатури цілі числа N і K, де N - кількість олігархів (2 < N < 10000), а K - кількість застосованих операцій Gr до вкладів банку ANT (1<K<100000). Далі йдуть N цілих чисел, що не перевищують за абсолютною величиною 2000000000 – вклади після всіх операцій. Всі числа розділено пропусками. Програма виводить на екран ціле число, яке є різницеюmax(ANT) іmin(ANT) перед першою операцією

Приклад

Введення

Виведення

4 2 45 52 47 46

7

© LIKT 1998-2018