Задача Second. 

 

Позначимо через Рі і-те просте число (Р1=2, Р2=3, Р3=5 тощо). Для даного числа n розглянемо вираз: Р1 / Р2 / Р3 / … / Рn. Напишіть програму, яка б підраховувала, скільки різних раціональних чисел можна отримати, розставляючи в даному виразі дужки. Напр., якщо n=4, то таких чисел буде теж 4: (((2/3)/5)/7 = 2/105, 2/(3/(5/7)) = 10/21, (2/3)/(5/7)=14/15 та 2/((3/5)/7) = 70/3.

Технічні умови Програма Second читає з клавіатури  ціле число n (від 2 до 100) і виводить н а екран кількість можливих раціональних чисел.
Приклад Введення Виведення
  4 4
  
 

© LIKT 1998-2018