Задача Footpath

Земельна ділянка є прямокутником з сторонами А та В. На межі задані точки 1 та 2 з координатами (X1;Y1) та (X2;Y2) відповідно. Якої мінімальної довжини стежка з'єднує точки 1 та 2? Стежка може проходити лише по межі.
Розміри ділянки та координати точок – цілі числа, що лежать в межах від 0 до 1000.

Технічні умови. Ви вводите з клавіатури в заданій послідовності числа A, B, X1, Y1, X2, Y2 (див . приклад). Ви виводите на екран єдине число – найменшу довжину огорожі.

Приклад


Введення
6 4 3 4 6 2

Виведення
5

 

© LIKT 1998-2018