Задача Del. Дано ряд послідовних натуральних чисел від n до m, з якого видаляють спочатку всі числа, що стоять на непарних місцях, тоді з ряду, що залишився, видаляють всі числа, що стоять на непарних місцях, і так чинять, поки не залишиться одне єдине число. Напишіть програму, що знайде це число.Технічні  умови. Програма  Del читає з клавіатури числа n і m через пропуск  (n<m<1000000). Програма виводить на екран єдине шукане число. 
Приклад
Введення Виведення
1  6 4

© LIKT 1998-2018